CUP TOTA

Giải Cờ Vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

Giới thiệu

Đăng ký

Thông tin nhà trường

Thông tin Câu lạc bộ

Người đại diện
Huấn luyện viên

Danh sách thi đấu

Chính thức 1
Chính thức 2
Chính thức 3
Chính thức 4
Chính thức 5
Chính thức 6
Dự bị 1
Dự bị 2
Dự bị 3
Dự bị 4

Bản in đơn đăng ký

Chỉnh sửa danh sách đăng ký

Cập nhật mã LiChess

Gửi bản đăng ký

Thi đấu

Thi đấu